Semoga di pagi yang indah ini Allah menemukan kita dalam iman dan taqwa.

Allah SWT berfirman : ” Barangsiapa berbuat dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan itu untuk kemudharatan  dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana ( An Nisa’ 4 : 111 ).

Perbuatan dosa mempunyai akibat yang sangat banyak di antaranya :

 1. Dosa akan menggelisahkan hati pelakunya.
  “Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hati seseorang, sedang ia tidak setuju kalau hal itu di ketahui oleh orang lain.”( HR Ahmad ).
 2. Dosa akan mengakibatkan bencana alam
  ” Maka masing masing mereka kami siksa di sebabkan karena dosa mereka, maka di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang di timpa suara keras mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan kedalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan…. ( Al Ankabut 29:40).
 3. Dosa mengakibatkan perpecahan ummat.
  ” Katakanlah : Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kamu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan golongan yang saling bertentangan dan merasakan  kepada sebagian keganasan sebagian yang lain….. ( Al An’am 6:65 ).
 4. Dosa mengakibatkan kemurungan dan ketakutan di akhirat bagi pelakunya.
  ” Barangsiapa berpaling dari Al Qur’an, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa besar di hari kiamat, mereka kekal dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, di hari di tiupkan sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang orang berdosa dengan muka muram. ( Thaha 20:100-102).

Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dosa dan membersihkan kita dari segala dosa. Aamiin