Ibadah Nabi Selama Ramadhan

Keenam: Melakukan Umrah Ramadhan

Walaupun Nabi sendiri tidak melakukan umrah pada bulan Ramadhan, tetapi beliau mendorong umatnya. Rasulullah bersabda: “ Sekali umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan melaksanakan haji sekali. Atau haji bersamaku” (Hadits sepakat Bukhari dan Muslim). 

Hadits ini menunjukkan betapa pahala amal sholeh di bulan Ramadhan itu berlipat ganda. Siapa yang teledor untuk mendapatkan karunia, rahmat dan magfirah Allah di bulan ini, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan keberkahan bulan suci ini. 

Ketujuh: I’tikaf

Berdasarkan dalil yang shahih, i’tikaf disunnahkan oleh Rasulullah Saw. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata: “ Nabi Saw. melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai beliau wafat. Isteri-isteri beliau kemudian melakukan i’tikaf sepeninggal Nabi” (Hadits sepakat Bukhari dan Muslim).

Dalam satu riwayat: “ Nabi Saw. beri’tikaf pada setiap bulan Ramadhan sepuluh hari. Pada tahun dimana Rasulullah Saw. meninggal, beliau beri’tikaf selama 20 hari ” (HR Al-Bukhari). 

Kedelapan: Lebih Giat Beribadah Pada Sepuluh Hari Terakhir 

Diriwayatkan dari Aisyah: “ Nabi lebih gesit melakukan ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, melebihi kegesitannya di bulan-bulan lain ” (HR Muslim). 

Aisyah berkata: “ Jika masuk sepuluh hari terakhir (sepertiga akhir Ramadhan) beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya ” (Hadits sepakat Bukhari Muslim). 

Ibadah yang dilakukannya mencakup seluruh jenis ibadah: shalat, membaca Al-Quran, dzikir, sedekah dan lain-lain. 

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jejak Nabi dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. 

Ust. Shaifurrokhman Mahfudz (Board of Imam CIDE-NSW)

Subscribe our Telegram Channel to get instant Ramadhan updates at:
https://t.me/cidensw
https://t.me/cidensw_ca