Program Hari ke-7: Bermanfaat Bagi Orang Lain

Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk saling membantu.

Ibnu ‘Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah laki-laki itu berkata, “Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah?”
Nabi menjawab, “Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang diberikan seseorang kepada saudaranya sesama muslim; menghilangkan kesedihan, melunasi hutang, dan menghilangkan rasa laparnya.
Jika aku harus berjalan dengan seseorang untuk membantunya, maka hal itu  lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini—Masjid Nabawi di Madinah—selama satu bulan penuh. Orang yang menahan amarah, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan ridha di hari kiamat nanti. Orang yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu hingga masalah saudaranya dapat terselesaikan, maka Allah menuntun langkahnya besok di hari kiamat
”. (Hr. Al-Ashfahani)

Ya Allah, bantulah aku di bulan ini dalam melaksanakan puasa dan ibadah, jauhkanlah aku di bulan ini dari kesalahan dan doa-dosa (yang tidak pantas dilaksanakan) di dalamnya, dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini (kesempatan untuk) mengingat-Mu untuk selamanya dengan taufik-Mu, wahai penunjuk jalan orang-orang yang sesat.